Περιβαλλοντική Πολιτική


Η ΤΕΧΝΙΚΗ DION προάγοντας την περιβαλλοντική της ευαισθησία εφαρμόζει ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Με μία συστηματική και συνεχή διαδικασία αξιολόγησης, γίνεται η καταγραφή όλων των δραστηριοτήτων, διεργασιών και εγκαταστάσεων που επηρεάζουν ή μπορεί να επηρεάσουν το περιβάλλον. Στη συνέχεια καθορίζονται αυτές που έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον με κριτήριο, το μέγεθος της επίπτωσης, τη σοβαρότητα, τη συχνότητα, τη διάρκεια, τη δυσκολία αντιμετώπισης, το κόστος, την επίδραση της αλλαγής σε άλλες διεργασίες και τέλος την κοινή γνώμη.

Τέλος, η Διοίκηση συνεκτιμώντας τις νομοθετικές διατάξεις και τους κανόνες προστασίας περιβάλλοντος υιοθετεί τις  νέες πιθανές τροποποιήσεις που έχουν προταθεί από τον Υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας.


ISO 14001 : 2004
Σύστημα Περιβαλλοντικής ΔιαχείρισηςΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Mailing list
Αφήστε το email σας για να είστε πάντα ενήμεροι!
Θα μας βρείτε:
ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.
Θερμαϊκού 56, Νέα Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310683555 Fax 2310681461

active³ 4.7 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Όροι χρήσης