Αποκατάσταση αγωγών με μη σκαπτικά μέσα


Η συνεχής επέκταση των οικιστικών περιοχών και η συνεχώς αυξανόμενη παροχή που παραλαμβάνουν τα αποχετευτικά δίκτυα σε συνδυασμό με τα αυξημένα σε ένταση, τα τελευταία χρόνια, καιρικά φαινόμενα καθιστούν την συνεχή παρακολούθηση και συντήρηση των Δικτύων Αποχέτευσης ως την μοναδική οικονομικά και οικολογικά αποδεκτή λύση.

Τα Δίκτυα Αποχέτευσης είναι δυναμικά συστήματα. Η συνεχής λειτουργία τους με λύματα κάθε μορφής, οι δυσμενείς περιβαλλοντικές επιδράσεις (υψηλός υδατικός ορίζοντας, σεισμοί και κατακρημνίσεις, κυκλοφοριακό φορτίο) και οι αστοχίες στην αρχική κατασκευή οδηγούν προοδευτικά στην υποβάθμισή τους, με καταστρεπτικές επιπτώσεις για το περιβάλλον και την υγεία. Οι Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί για τον συνεχή έλεγχο και συντήρηση των Δικτύων Αποχέτευσης είναι υποχρεωτικοί και αυστηροί.

Η ΤΕΧΝΙΚΗ DION παρέχει ένα μεγάλο εύρος Υπηρεσιών για:


• Τον Διαγνωστικό Έλεγχο των Δικτύων μέσω Βιντεοσκόπησης, με σύστημα κλειστού κυκλώματος Τηλεόρασης και  Δοκιμασίες Στεγανότητας με αέρα και νερό, σύμφωνα με τα Πρότυπα ΕΝ 1091
• Την Εκπόνηση Μελετών Επισκευής των Αποχετευτικών Δικτύων,
• Την Επισκευή Δικτύων με εκσκαφές,
• Την Επισκευή δικτύων χωρίς εκσκαφές (μέθοδοι no-dig) οι οποίες περιλαμβάνουν:

α) καθαρισμό του δικτύου από ιζήματα, ρίζες δένδρων και οτιδήποτε μπορεί να έχει επικολληθεί στα τοιχώματα των αγωγών του δικτύου μειώνοντας έτσι την διατομή τους με την χρήση ειδικού ρομποτικού κοπτικού συστήματος.

β) επισκευή ρηγματώσεων και διαρροών των αγωγών με χρήση είτε Quick Lock είτε ρητινών.

γ) επισκευή οικιακών και άλλων συνδέσεων αγωγών με το κύριο αποχετευτικό δίκτυο με χρήση ρητινών και ειδικής διάταξης φορείου (Packer)

• Την έμφραξη παράνομων συνδέσεων σε αγωγούς αποχέτευσης και αγωγών με μολυσματική εισροή στο δίκτυο, χωρίς εκσκαφές (μέθοδοι no-dig)

Το Πελατολόγιό μας περιλαμβάνει:

• Δημόσιους Οργανισμούς (Δήμοι, Κοινότητες, ΔΕΥΑ),
• Τεχνικές Εταιρείες,
• Επιχειρήσεις Καθαρισμού (αποφράξεων) και συντήρησης δικτύων και
• Βιομηχανικά και Ιδιωτικά Αποχετευτικά Δίκτυα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ DION χρησιμοποιεί εξοπλισμό από τους μεγαλύτερους Διεθνείς ειδικευμένους Οίκους κατασκευής Εξοπλισμού και Παροχής Υπηρεσιών στον τομέα αυτό και διαθέτει άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.
Προσηλωμένη στην ποιότητα και την Τεχνολογική Καινοτομία και εξοπλισμένη με αυτήν προκειμένου να διαχειριστεί με απόλυτη επιτυχία τις αντίστοιχες υπηρεσίες.


Ρομποτικό Κοπτικό Σύστημα
περισσότερα
Επισκευή Αγωγών με Ρητίνες
περισσότερα
Quick Lock
περισσότεραΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
Mailing list
Αφήστε το email σας για να είστε πάντα ενήμεροι!
Θα μας βρείτε:
ΤΕΧΝΙΚΗ DION Ε.Ε.
Θερμαϊκού 56, Νέα Ευκαρπία
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310683555 Fax 2310681461

active³ 4.7 · © 2000 - 2010 IPS Ltd · Όροι χρήσης